Interim management

Voorbeelden uit de praktijk van DELZENNE

Interim management
Een organisatie kampt met grote financiële en inhoudelijke problemen. Die nog eens worden verergerd omdat de organisatie de veranderende vragen van de omgeving niet aan kan. De organisatorische perikelen hebben geleid tot het vertrek van de manager. De organisatie heeft nog geen strategische keuzes gemaakt en het personeel voert de werkzaamheden conform de oude plannen uit. Samen met de opdrachtgever ontwikkelt de interim manager van DELZENNE een aanpak die wordt vertaald in een Meerjarenbeleidsplan, voorzien van een meerjarige begroting. In dit plan worden de strategische keuzes en kerntaken van de organisatie opgesomd. Daarna voert de interim manager het verandertraject uit; een belangrijk onderdeel daarvan is de planmatige aansturing van het personeel op de gewenste veranderingen.

Projectmanagement: planmatige aanpak van projecten
Een opdrachtgever beschikt over de middelen om een grootschalig project uit te voeren. De betrokken managers hebben haast; de financiers stellen strikte voorwaarden en de uitvoerende partijen willen weten waar zij aan toe zijn. Na een korte analyse schrijft de projectmanager van DELZENNE een projectplan waarin de doelstellingen tot operationele doelen en uitgangspunten zijn uitgewerkt. Door deze te vertalen in beheersbare processen kan een netwerkstructuur ontwikkeld worden met medewerkers van de opdrachtgever, maatschappelijke en andere relevante organisaties en belangenorganisaties. De projectmanager voert de onderhandelingen, stelt de contracten op en de betrokken geledingen maken praktische afspraken met elkaar. Ook de gewenste resultaten zijn benoemd met als uitgangspunt dat de opdrachtgever zelfstandig verder kan. Daar gaat het tenslotte om.

Terug