Profiel

DELZENNE is gespecialiseerd in financieel management. We leveren tijdelijke medewerkers aan gemeenten en instellingen. DELZENNE zet, afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever, een specialist in. Of het nu gaat om een afdelingshoofd of een financieel administratieve medewerker. Of een combinatie van medewerkers. DELZENNE heeft eveneens een cursusaanbod voor non profit organisaties ontwikkeld waarin geld centraal staat.

Daarnaast is DELZENNE een deskundige partner voor overheden en maatschappelijke organisaties op het gebied van stedelijke vernieuwing, wijkgericht werken en grote stedenvraagstukken. DELZENNE hanteert een integrale, gebiedsgerichte aanpak waarbij zowel de sociale, ruimtelijke en financieel economische aspecten meegenomen worden. Of het nu gaat om een visie op een wijk of de toekomstvisie op een stad.