Budgetmonitoring

Marjan Delzenne heeft samen met een paar collega's in 2011 het Centrum voor budgetmonitoring en burgerparticipatie opgericht. Budgetmonitoring is een instrument waardoor burgers, communities en andere organisaties zicht krijgen op de besteding van overheid of andere organisaties. Met behulp van deze methodiek kan een dialoog plaatsvinden tussen burgers onderling en tussen organisaties en overheid over prioritering, behoeftes en aanpak van problemen.

Marjan heeft tussen 2011 en 2015 in Nederland, maar ook daarbuiten, veel workshops en trainingen gegeven over dit onderwerp.

Linkjes: