Financieel management

Voorbeelden uit de praktijk van DELZENNE

Financieel interim management
De interimmanager van DELZENNE werkt op een financiële afdeling van een middelgrote gemeente. Er is sprake van achterstand in de subsidieverstrekking; ook dienen alle beschikkingen herzien te worden. Tevens moeten begroting en jaarrekening worden opgesteld. De manager ontwikkelt een nieuwe systematiek waardoor het eenvoudiger wordt om subsidies te verstrekken. Daarnaast bereidt de manager een nieuwe subsidieverordening voor. Jaarrekening en begroting worden eveneens opgesteld. Tevens wordt een nieuwe taakverdeling geïntroduceerd op de betrokken afdeling.

Terug